Truyền Thông

Trải nghiệm ‘phi thường’ cùng CC Việt Nam

Là người đưa CC về Việt Nam, ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch CC Việt Nam và BNI Việt Nam cho biết: ”Sau 13 năm đưa BNI về Việt Nam, giúp cho gần 10.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam kết nối kinh doanh thành công trong nước và 79 quốc gia trên thế giới, tôi trăn trở và ấp ủ tìm kiếm nền tảng nào để đưa các doanh nghiệp vừa và lớn Việt Nam vươn ra toàn cầu?”.

CC HaNoi 1 – Sân chơi kết nối cho các chủ doanh nghiệp trên hành trình kinh doanh

CorporateConnections (CC) là một nền tảng nhằm tăng tốc các kết nối kinh doanh dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Mỗi chapter của CorporateConnections có 20 buổi họp trong một năm. Mục đích của những buổi họp này là để tạo ra một cấu trúc ở đó các thành viên có thể cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh, gặp gỡ những nhà lãnh đạo doanh nghiệp mới thông qua những mối quan hệ của thành viên và kết nối với khách mời.