Truyền Thông

Kết nối doanh nghiệp vừa và lớn tại CorporateConnections Hanoi1: 5 giá trị cốt lõi đặc sắc

Với 5 giá trị cốt lõi, mới đây, CC Hanoi1 đã có buổi họp lần thứ 29 giữa các thành viên và giao lưu với các khách mời mới. Qua đó, các thành viên đã có dịp chia sẻ các trải nghiệm về 5 giá trị cốt lõi của CC bao gồm: mối quan hệ chất lượng, trải nghiệm phi thường, văn hóa xuất sắc, tác nhân cho sự thay đổi, liên tục và đơn giản.

Trải nghiệm ‘phi thường’ cùng CC Việt Nam

Là người đưa CC về Việt Nam, ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch CC Việt Nam và BNI Việt Nam cho biết: ”Sau 13 năm đưa BNI về Việt Nam, giúp cho gần 10.000 chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam kết nối kinh doanh thành công trong nước và 79 quốc gia trên thế giới, tôi trăn trở và ấp ủ tìm kiếm nền tảng nào để đưa các doanh nghiệp vừa và lớn Việt Nam vươn ra toàn cầu?”.