Giới Thiệu CC Việt Nam

CorporateConnections VIỆT NAM

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN trở thành thành viên chính thức của CorporateConnections và là thành viên thứ 22 của BNI Holdings Global vào ngày 2/2/2022.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới, thúc đẩy phát triển kinh doanh, truyền cảm hứng cho sự phát triển bản thân và chuyên môn của các Thành viên.

Sứ mệnh

Kết nối Lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu, trao cho họ năng lực kiến tạo cơ hội phát triển và sự thay đổi ý nghĩa trong tổ chức, trong cộng đồng và trong cuộc sống.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CorporateConnections được xây dựng dựa trên một bộ Giá trị cốt lõi mạnh mẽ hướng dẫn cách Thành viên gắn kết và làm kinh doanh. Sự nhất quán này tạo ra một môi trường độc đáo giúp tạo điều kiện cho sự phát triển và biến đổi.

Những mối quan hệ chất lượng

Những mối quan hệ chất lượng

Chúng tôi tạo ra một môi trường của sự tin tưởng và gắn kết giúp các mối quan hệ lâu dài phát triển mạnh mẽ.

Trải nghiệm phi thường

Trải nghiệm phi thường

Chúng tôi cung cấp một nền tảng mở ra thế giới quanh ta theo những cách mà chúng ta không hề biết nó đang tồn tại.

Văn hóa của sự xuất sắc

Văn hóa của sự xuất sắc

Chúng tôi cam kết bản thân và đội ngũ ở tiêu chuẩn cao nhất để mỗi điểm chạm đều độc nhất vô nhị.

Liên tục và đơn giản

Liên tục và đơn giản

Chúng tôi không ngừng hoàn thiện sản phẩm để có thể tập trung kiến tạo giá trị cho nhau.

BAN LÃNH ĐẠO CC VIỆT NAM

"Nâng tầm Lãnh đạo và Tăng cường năng lực Doanh nhân Việt Nam
là sứ mệnh của chúng tôi"

Larry DAO HUY LOC

Larry DAO HUY LOC

Giám đốc Phát triển

Roger LE CUONG THINH

Roger LE CUONG THINH

Giám đốc Phát triển

Thomas NGUYEN TOAN

Thomas NGUYEN TOAN

Giám đốc Phát triển

Helen CHUNG HA

Helen CHUNG HA

Giám đốc Phát triển

Jenny LY

Jenny LY

Giám đốc Phát triển

Michael Ho

Michael Ho

Chủ tịch | Việt Nam

Ann Bùi

Ann Bùi

Giám đốc Quốc gia | Việt Nam

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Nancy NGO THI BICH QUYEN

Giám đốc Phát triển

Kevin NGUYEN KIEN TRI

Kevin NGUYEN KIEN TRI

Giám đốc Phát triển

Richard HOANG

Richard HOANG

Giám đốc Phát triển

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CC VIỆT NAM