Tuyển dụng

TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO PHỤNG SỰ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ LỚN CỦA VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CC VIỆT NAM

Bạn có muốn “nâng tầm cuộc chơi” và tiếp tục sinh hoạt trong một môi trường kết nối các lãnh đạo cao cấp trên toàn quốc và toàn cầu? Bạn quan tâm đến khả năng nhận được nhiều cơ hội phát triển kinh doanh hơn? Hãy gia nhập đội ngũ Giám đốc Phát triển Cộng đồng CorporateConnections Việt Nam ngay hôm nay!

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN
CC VIỆT NAM MANG ĐẾN
CHO BẠN:

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN
CC VIỆT NAM

– Mỗi Giám đốc Hỗ trợ sẽ quản lý từ 1 đến 3 Chapter trong một khu vực nhất định.

– Cơ hội này được tạo ra nhằm giúp các Thành viên tăng lợi nhuận thông qua CC bằng cách mở rộng mạng lưới kết nối cơ hội kinh doanh của họ và hỗ trợ các Thành viên khác.

– Giám đốc Hỗ trợ giúp các Chapter tăng số lượng Thành viên, duy trì tỷ lệ tái gia nhập của những thành viên hiện tại, đào tạo và huấn luyện cho Thành viên để họ tận dụng tối đa công cụ và lợi ích mà CC đem lại.

– Các ứng viên lý tưởng để trở thành Giám đốc Hỗ trợ là cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và Tổng Thư Ký.

– Họ là những người có phẩm chất và kỹ năng như: Kỹ năng Lãnh đạo và Thuyết trình mạnh mẽ, hiểu rõ các chính sách và hướng đi của CC.