ỨNG TUYỂN GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CORPORATECONNECTIONS

Bạn có phải là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành đạt sẵn sàng hướng dẫn người khác đạt đến sự vĩ đại không?

Là cựu CEO hoặc chủ doanh nghiệp, bạn biết rằng hành trình trở thành nhà lãnh đạo thực sự không hề dễ dàng. Đó là một cuộc leo núi hàng ngày đầy thách thức và trở ngại, thất bại và cơ hội. Tại CorporateConnections, chúng tôi được xây dựng dựa trên kiến thức rằng các CEO cùng nhau leo lên sẽ còn cao hơn nữa. Và với bạn là một CEO đầy kinh nghiệm, người dẫn dắt công việc, không có giới hạn nào cả.

CorporateConnections biết cách thức thực hiện hành trình vươn cao này.

Đây có thể là nền tảng cho sự nghiệp kinh doanh của bạn?

GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN
CC VIỆT NAM MANG ĐẾN
CHO BẠN:

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN
CC VIỆT NAM

– Mỗi Giám đốc Hỗ trợ sẽ quản lý từ 1 đến 3 Chapter trong một khu vực nhất định.

– Cơ hội này được tạo ra nhằm giúp các Thành viên tăng lợi nhuận thông qua CC bằng cách mở rộng mạng lưới kết nối cơ hội kinh doanh của họ và hỗ trợ các Thành viên khác.

– Giám đốc Hỗ trợ giúp các Chapter tăng số lượng Thành viên, duy trì tỷ lệ tái gia nhập của những thành viên hiện tại, đào tạo và huấn luyện cho Thành viên để họ tận dụng tối đa công cụ và lợi ích mà CC đem lại.

– Các ứng viên lý tưởng để trở thành Giám đốc Hỗ trợ là cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và Tổng Thư Ký.

– Họ là những người có phẩm chất và kỹ năng như: Kỹ năng Lãnh đạo và Thuyết trình mạnh mẽ, hiểu rõ các chính sách và hướng đi của CC.

 

 

Scroll to Top