HỘI NGHỊ CC TOÀN CẦU

Chúng tôi mời bạn đến với sự kiện được mong đợi nhất trong năm, CorporateConnections Global Convention 2022 tại thành phố thủ đô ven biển của Bồ Đào Nha – LISBON!

HỘI NGHỊ CC QUỐC GIA NHẬT BẢN

Ba năm đã trôi qua kể từ Hội nghị CC Quốc gia đầu tiên ở Kyoto, và Hội nghị CC Quốc gia lần thứ 2 tại Kanazawa sẽ được tổ chức vào ngày 10 – 11/11/2022.

Scroll to Top