CHỦ TỊCH CC VIỆT NAM THAM DỰ BUỔI HỌP CÙNG CC MEXICO

admin1 Tin Tức, Truyền thông Tháng Chín 12, 2022

Ngày 18/05, Chủ tịch CorporationConnections Việt Nam ông Hồ Quang Minh đã có chuyến bay từ Mỹ sang Mexico để tham dự buổi họp rất thành công cùng CorporationConnections Mexico.

Buổi họp được diễn ra đầy đủ đúng quy trình và hiệu quả bởi người điều phối cùng các Thành viên, đây là cơ hội mở rộng kết nối cho Doanh nghiệp ở Mỹ và Mexico.