Our Archive

Với 5 giá trị cốt lõi, mới đây, CC Hanoi1 đã có buổi họp lần thứ 29 giữa các thành viên và giao lưu với các khách mời mới. Qua đó, các thành viên đã có dịp chia sẻ các trải nghiệm về 5 giá trị cốt lõi của CC bao gồm: mối quan hệ chất lượng, trải nghiệm phi thường, văn hóa xuất sắc, tác nhân cho sự thay đổi, liên tục và đơn giản.

Read More