Our Archive

Các doanh nghiệp đã đối mặt các thách thức khổng lồ và đã trải qua nhiều biến đổi trong những năm vừa qua, và điều này sẽ không giảm xuống trong năm 2023. Các doanh nghiệp phải giải quyết các hậu quả của đại dịch toàn cầu, cuộc xâm lược Ukraine của Nga, các thách thức kinh tế, cũng như sự phát triển công nghệ đang ngày càng nhanh.

Read More