Ann Bui

Ann Bui

Giám đốc điều hành | Việt Nam

Bà Ann Bui Nguyet Anh hiện nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành tại CorporateConnections Vietnam (CC) là một nền tảng kết nối kinh doanh chuyên nghiệp hàng đầu thế giới dành cho các Doanh nghiệp vừa và lớn trên toàn cầu. Với kinh nghiệm sâu rộng và tầm nhìn chiến lược, bà Ann Bui Nguyet Anh đã đóng góp đáng kể vào sự thành công và sự phát triển của tổ chức. Bà được biết đến với khả năng lãnh đạo xuất sắc, đặc biệt trong việc thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược và xây dựng một môi trường làm việc tích cực, nơi sự đổi mới và sự hợp tác được khuyến khích. Bà Ann Bui Nguyet Anh cũng là một người ủng hộ mạnh mẽ cho việc phát triển kỹ năng chuyên nghiệp và cá nhân, tin rằng việc này là chìa khóa để đạt được thành công trong mọi lĩnh vực.