Our Archive

Với 5 giá trị cốt lõi, mới đây, CC Hanoi1 đã có buổi họp lần thứ 29 giữa các thành viên và giao lưu với các khách mời mới. Qua đó, các thành viên đã có dịp chia sẻ các trải nghiệm về 5 giá trị cốt lõi của CC bao gồm: mối quan hệ chất lượng, trải nghiệm phi thường, văn hóa xuất sắc, tác nhân cho sự thay đổi, liên tục và đơn giản.

Read More

Dù bạn gọi đó là sự nhạy bén kinh doanh, hiểu về kinh doanh, phát triển tư duy doanh nghiệp, hay suy nghĩ như một chủ sở hữu, không có gì quan trọng hơn việc có những nhà lãnh đạo hiểu tường tận về cách hoạt động của doanh nghiệp của mình để đạt được thành công. Những nhà lãnh đạo của bạn cần phải biết điều gì làm cho doanh nghiệp của họ hoạt động: nơi nó vượt trội (và nơi nó có thể có điểm yếu), làm thế nào để vượt qua sự cạnh tranh (và làm thế nào để bị đánh bại), làm thế nào để kiếm tiền, những gì đang diễn ra trong môi trường bên ngoài và mối liên hệ giữa chiến lược và kết quả của doanh nghiệp.

Read More

Điều quan trọng trong thế giới kết nối kỹ thuật số ngày nay là khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ hiệu quả vượt qua biên giới trong kinh doanh. Để hình thành các kết nối đa văn hóa, cần tiếp cận với tâm trí mở và xây dựng sự hiếu kỳ chân thực về các nền văn hóa khác nhau. Hiểu sự độc đáo và vẻ đẹp của các văn hóa trên khắp thế giới và thừa nhận tính đa dạng đặt nền tảng cho các kết nối mạnh hơn.

Read More

Bắt đầu một ngày với quá nhiều công việc có thể là một thử thách đối với bất kỳ ai. Nếu bạn không quản lý được thời gian và sắp xếp công việc một cách hợp lý, sẽ rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng và chất lượng công việc của mình. Tuy nhiên, có ba mẹo đơn giản dưới đây có thể giúp bạn cải thiện tình trạng này.

Read More

Trong một thế giới kết nối với nhau, Trí tuệ cảm xúc (EQ) đóng vai trò then chốt trong cách chúng ta tương tác với người khác. Khả năng hiểu cảm xúc của chúng ta cũng như liên quan đến cảm xúc của người khác là một kỹ năng quan trọng có thể cải thiện cách chúng ta tương tác cả về mặt cá nhân và nghề nghiệp.

Read More